Cat Friendly Clinic - Kattvänlig klinik

Cat Friendly Clinic är ett världsomspännande program från ISFM International Society Of Feline Medicine och ICat Care. Då katter i sin natur gillar att känna sig trygga och har speciella behov, så kan färden till veterinärkliniken och veterinärbesöket ibland bli stressande för katterna och deras djurägare. Cat Friendly Clinic är skapat för att möta upp kattens speciella behov och minska stress för katten och deras djurägare samt skapa en positiv upplevelse vid varje veterinärbesök.

Kattvänlig miljö, hantering och kattvänliga tekniker

2022 publicerades ISFM/AAFP Cat Friendly Veterinary Environement Guidellines. I dessa riktlinjer beskrivs hur miljön på veterinärkliniken kan förbättras för att minska stress hos kattpatienterna. 

2022 publicerades även AAFP/ISFM Cat Friendly Veterinary Interaction Guidelines: Approach and Handeling Techniques. Dessa guidelines är ett stöd för personal på veterinärkliniker hur vi interagerar med katter på ett sätt som minskar deras rädslor och negativa känslor. Genom att vi arbetar efter dessa riktlinjer ökar vi katternas välmående, vi får ett tillfredsställt klinikteam och nöjda kattägare.

Vill din klinik bli Cat Friendly?

Funderar du på om din klinik skall bli mer kattvänlig? Att bli akrediterad cat Friendly Clinic är lättare än du tror. Det kostar inget att bli akrediterad Cat Friendly Clinic men din klinik behöver ha årligt klinikmedlemsskap i ISFM. Klicka på länken nedan och läs mer och låt din klinik starta sin resa för att bli mer Kattvänlig.